Avec TOXIC, vous maîtrisez la prévention du risque chimique

Back to top

Rapport Commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten

Back to top
18 mai 2020

Hierbij bied ik uw Kamer het rapport aan van de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling bij Beroepsziekten, onder leiding van de heer A.J.M. Heerts. Ik wil veel dank uitspreken voor het geleverde werk. Van de 4100 mensen die jaarlijks overlijden aan een beroepsziekte, overlijden er ongeveer 3000 als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Omdat de bewijsvoering van beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend is, leiden claims voor schadevergoeding vaak niet tot resultaat.

Lees het rapport Stof tot nadenken; stap vooruit, maak werk van preventie en erkenning