Avec TOXIC, vous maîtrisez la prévention du risque chimique

Back to top

Inspecties bij groothandels chemische producten

Back to top
28 avril 2020

De Inspectie SZW gaat van start met inspecties bij producenten van lijmen, harsen en kitten (LHK) en groothandels chemische producten. De onaangekondigde inspecties zijn gericht op blootstelling aan gevaarlijke stoffen, en in het bijzonder op blootstelling aan carcinogene, mutagene, reproductietoxische (CMR-) stoffen en sensibiliserende stoffen.

Lees meer