Avec TOXIC, vous maîtrisez la prévention du risque chimique

Back to top

Aanbieding Werkwijzer Arbobeleidscyclus Gevaarlijke Stoffen

Back to top
14 décembre 2020

Conform de toezegging uit de voortgangsbrief gevaarlijke stoffen van 18 juni 2019 bied ik uw Kamer hierbij de Werkwijzer Arbobeleidscyclus Gevaarlijke Stoffen aan. Deze werkwijzer biedt betrokkenen helder inzicht in de eigen verantwoordelijkheden en in die van de anderen bij het inrichten van een veilige werkplek wanneer er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen

Lees meer